top of page
Rent vand med eca desinfektion

Miljøvenligt - Naturligt rent 

 


ECA-H2O Teknologien repræsenterer den mest miljøvenlige biocid teknologi tilgængelig, som er overlegen effektiv til at eliminere alle former for mikro-organismer i vandforsyninger,på overflader, tæpper og andre materialer.

Vand og salt, to naturlige og bæredygtige produkter, danner under elektrolysebehandling et biocid (HOCl), som er pH neutralt, ikke giftigt, og helt ufarligt for mennesker og dyr, samtidig med at være fuldt effektivt mod alle bakterier, vira, svampe og sporer, uden risiko for at udvikle resistens.

ECA-H2O produkter erstatter stærke kemiske rengørings-og desinfektionsmidler. Når ECA-H2O Desinfektion nedbrydes, efterlades der kun vand og salt og derfor har ECA-H2O Desinfektion ingen negativ indvirkning på miljøet og vores sundhed.

 

Da ECA-H2O Desinfektion ikke skal skylles af overfladen efter rengøring, spares en masse vand ved hver rengøring. ECA-H2O Desinfektion er mild og skånsom mod huden. Kan opbevares i almindelige dunke og sprøjter. ECA-H2O Desinfektion har ingen faremærker og væsken kan bortskaffes i afløb, ligesom emballagen bortskaffes som almindelig dagrenovation. 

Produktet afgiver en kortvarig klorlugt, når man sprayer det ud. Lugten minder om svømmehal, men den forsvinder hurtigt og efterlader ingen lugtgener.

Det vurderes at hypoklorsyre, er 80 gange mere effektivt end traditionelle desinfektions- midler, da det grundet sine kemiske egenskaber er bedre i stand til at gennemtrænge cellevægge og neutralisere mikroorganismer. ECA-H2O er pH neutralt, hvilket også betyder at ECA-H2O ikke er korrosivt overfor omgivelserne. 

(HOCl) Hypoklorsyre er en svag syre, som dannes naturligt i menneskers og dyrs immunsystem af vores neutrofiler til at bekæmpe bakterier og betændelse efter en infektion eller et traume. Neutrofiler er hvide blodlegemer, som er de første på stedet, når et invaderende patogen bliver opdaget. Neutrofilerne vil opspore og indfange patogenet ved fagocytose. Ved kontakt med patogenet vil neutrofilerne frigive deres mest oxiderende stof, HOCl. Dette dræber patogenet ved at ødelægge cellemembranen. 

HOCl har en unik evne til at eliminere farlige organismer, uden at gøre skade på vores celler. HOCl er et af de eneste stoffer, som er både ugiftigt for de celler, som skal hele vores sår, samtidig med at være dødbringende for alle kendte sygedomsfremkaldende bakterier og vira, som truer vores helbred.

Ecavand

Anvendelsesområder

HJEMMET.

Effektiv og skånsom desinfektion i køkken, opholdsrum, badeværelse og toiletter. Reducer lugtgener efter toiletbesøg og i afløb. Desinfektion af feks. kattebakken, hamster- og kaninburet

CAFÈ, RESTAURANT OG HOTEL.

Køkken, toiletter, borde, bardisk, værelser og inventar. 

SKOLE OG INSTITUTION.
Legeredskaber, borde, stole, toiletter, kantine og mødelokaler. 

VIRKSOMHED, FABRIK OG BUTIK.
Reception, kantine, mødelokaler, produktion, borde, toiletter,

FITNESSCENTRE OG SPORTSKLUBBER. Redskaber, bolde, borde, bænke, toiletter, skranke og cafeteria. 

bottom of page